Kategorie szkoleń
Tomasz Piekot
Tomasz Piekot
dr hab. Tomasz Piekot
Gość specjalny projektu MOCni w biznesie Językoznawca, komunikolog, popularyzator nauki, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor poradników z zakresu sztuki pisania. Od 2012 roku kieruje Pracownią Prostej Polszczyzny UWr, która wspiera urzędy w upraszczaniu pism oraz certyfikuje uproszczone dokumenty firmowe. Obecnie prowadzi badania dotyczące metodyki upraszczania tekstu (ze szczególnym uwzględnieniem technik upraszczania regułowego i automatycznego). Jest także przedsiębiorcą, współtwórcą aplikacji Logios oraz indeksu prostego języka (PLI).
Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP